/ Zabytki 

Zabytki

    * Kapliczka św. Antoniego, mur. XVIII wiek
    * Kapliczka mur. ok. poł. XIX wieku
    * Kapliczka MB Niepokalanej, mur. 1904
    * zespół dworski:
          o dwór, ob. Internat ZSZ, mur, 1 poł. XIX w, przebud. pocz. XX wieku
          o dom ogrodnika, mur. k. XIX w
          o stodoła, ob. magazyn, mur, 2 poł. XIX w
          o spichlerz, ob. mur. 2 poł XIX
          o lamus, mur. 2 poł. XIX w.
          o powozownia, obok sala gimnastyczna
          o ujeżdżalnia, ob. sale lekcyjne, mur. 2 poł. XIX w
          o ogrodzenie, mur. 2 poł, XIX w
          o park krajoznawczy, pocz. XX w
          o czworaki, mur. poł. XIX w

 
Copyright ©2007 by Maciek
Kreator Stron www