/ Oświata 

Szkoły

Na terenie gminy Pawłosiów zlokalizowane są 3 zespoły szkół:
   − ZS Pawłosiów,
   − ZS Cieszacin Wielki,
   − ZS Wierzbna
   Szkoły te posiadają nowoczesną bazę dydaktyczną w skład których wchodzą oddziały przedszkolne (tzw.zerówki), szkoły podstawowe i gimnazja. Ponadto w 3 wsiach: Ożańsku, Kidałowicach i Tywoni funkcjonują szkoły filialne z oddziałami przedszkolnymi i klasami I ÷ III.

Aktualnie do wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Pawłosiów uczęszcza 1088 uczniów z czego:
   - 176 uczęszcza do oddziałów przedszkolnych,
   - 587 uczy się w szkołach podstawowych,
   - 325 to gimnazjaliści.
    W szkołach pracuje 78 nauczycieli, z których 16 uczy w niepełnym wymiarze godzin. Ponad 70% nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie.
   Zespoły Szkół w Pawłosiowie, Cieszacinie Wielkim oraz Wierzbnie mieszczą się w pięknych, nowych budynkach wybudowanych w latach 90-tych. Są w nich pełnowymiarowe sale gimnastyczne oraz odpowiednia do potrzeb ilość sal lekcyjnych i klasopracowni.
    Wszyskie Zespoły posiadają nowe pracownie komputerowe. W Cieszacinie Wielkim oraz Pawłosiowie są w szkołach siłownie dostępne nie tylko dla dzieci i młodzieży aktualnie uczęszczających do szkoły, ale także dla młodzieży spoza szkoły działa Świetlica Środowiskowa dostępna cztery dni w tygodniu od 15 - tej do 21 - ej. We wszystkich szkołach jest centralne ogrzewanie zasilane gazem.
   Zespołami Szkół kierują doświadczeni dyrektorzy:
    • Cieszacin Wielki - mgr Piotr Pyz
    • Pawłosiów - mgr Maria Maziarek
    • Wierzbna - mgr Stanisław Sopel
    Obsługą administacyjno-finansową oświaty zajmuje się Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Pawłosiowie z mgr Adamem Pióro na czele, który równocześnie jest kierownikiem referatu oświaty w tutejszej gminie. Pomiędzy Wójtem Gminy panią Haliną Węgrzynowską, a ludźmi odpowiedzialnymi za oświatę istnieje ścisła, a co najważniejsze dobra współpraca dzięki czemu co roku poprawia się gminna baza oświatowa.
    W 1998 roku społeczność Pawłosiowa obchodziła bardzo ważną rocznicę, a mianowicie 100- lecie nadania Szkole Ludowej w Pawłosiowie imienia ADAMA MICKIEWICZA.

Bazę szkolnictwa ponadgimnazjalnego w  Pawłosiowie tworzy Zespół Szkół Ogrodniczych obejmujący:
   ♦ 4 - letnie Technikum Ogrodnicze
   ♦ 4 - letnie Technikum Informatyczne
   ♦ 4 - letnie Technikum Architektury Krajobrazu
   ♦ 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące
   ♦ 2 - letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa
   ♦ 3 - letnie Technikum Uzupełniające
   ♦ 2 - letnia Szkoła Policealna

   Uczniowie mogą uzyskać bezpłatnie PRAWO JAZDY kat B + T oraz umiejętności:
szycia, gotowania, haftowania i koronkarstwa, obsługi sprzętu, maszyn ciężkich i kombajnu.

ATUTY SZKOŁY

   ∗ Nowoczesna pracownia informatyczna z dostępem do internetu
   ∗ Bogato wyposażone klasopracownie przedmiotów zawodowych
   ∗ Nowoczesna sala gimnastyczna
   ∗ Gospodarstwo ekologiczne i współpraca z EKOLANDEM
   ∗ Współpraca z Akademią Rolniczą w Lublinie i Polskim Towarzystwem Ekologicznym
   ∗ Duży, zabytkowy park otaczający obiekty szkolne
   ∗ Przyjazna uczniom atmosfera panująca w szkole
   ∗ Życzliwe grono pedagogiczne
   ∗ Nauka jednozmianowa
 
Copyright ©2007 by Maciek
Kreator Stron www