/ Samorząd / Urząd gminy 

Urząd gminy


Wójt Gminy Pawłosiów

Z wykształcenia ekonomista. Pierwszą pracę podjęła w Spółdzielni Mleczarskiej w Rokietnicy. Dzięki swoim umiejętnościom, operatywności oraz zaradności szybko została dostrzeżona. W wieku 20 lat powierzono Jej pełnienie funkcji sekretarza gminy, najpierw w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, a od 1975 do 2002 w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie. W latach 90-tych uczestniczyła w pracach Ogólnopolskiego Forum Sekretarzy Gmin, a następnie w Podkarpackim Forum Sekretarzy Gmin. Od 1991 członek społecznej Rady Nadzorczej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Autorka wielu artykułów o charakterze promocyjnym gminy Pawłosiów publikowanych m.in. na łamach prasy lokalnej. Funkcję Wójta sprawuje od 26 listopada 2002.  Jej credo zawodowe i życiowe: ,,POMAGAĆ LUDZIOM

HALINA WĘGRZYNOWSKA

Sekretarz                                                                  Skarbnik
BOŻENA SIERPIŃSKA                                    JANINA SUPERSO


STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY PAWŁOSIÓW

  Referat Organizacyjno - Administracyjny
kierownik: Halina Migas
pokój: 13, 11, 8
telefon wew. 24, 20, 33

  Referat Finansowy
skarbnik gminy: Janina Superson
pokój: 9, 10
telefon wew. 22

  Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska
kierownik: Eliza Mazur
pokój: 1, 2, 6
telefon wew. 24

  Biuro Rady Gminy
kierownik: Zdzisława Misiąg
pokój: 7
telefon wew. 31

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik: p o Iwona Pajda
pokój: 3, 4
telefon wew. 21, 30


 
Copyright ©2007 by Maciek
Kreator Stron www