/ Samorząd / Rada gminy w Pawłosiowie 
RADA GMINY W PAWŁOSIOWIE
Przewodniczący

Mariusz Reń

I Wiceprzewodniczący

Stanisław Dubanik

II Wiceprzewodniczący

Rudolf Rejent

Radni

Krzysztof Bielecki

Stanisława Jucha

Jacek Kmiecik

Lucyna Kułaj

Marta Kurpiel

Stanisław Lewandowski

Stanisław Mazurkiewicz

Kazimierz Mirek

Antoni Morawski

Stanisław Przewrocki

Tadeusz Trubas

Łukasz Woźniak

 
Copyright ©2007 by Maciek
Kreator Stron www