/ Kultura 

Kultura

  Bazę materialną działalności kulturalnej gminy tworzą wiejskie domy kultury, świetlice i biblioteki publiczne.
Domy kultury (świetlice)
   Zlokalizowane są w każdej miejscowości gminy, ale nie wszędzie prowadzą działalność. Stanowią jedynie bazę lokalową udostępnianą na organizowanie wszelkiego rodzaju imprez. Stan techniczny budynków jest niezadowalający i w najbliższym czasie będzie prowadzony remont, a w perspektywie - budowa nowych obiektów.
Biblioteki
   W trzech miejscowościach gminy: Pawłosiowie, Wierzbnej i Cieszacinie Wielkim funkcjonują biblioteki.
Zespoły folklorystyczne
   10 stycznia 1985 roku przy Wiejskim Domu Kultury w Pawłosiowie powstał Zespół Pieśni i Tańca "Pawłoszczanie". Przy tym zespole w marcu 1986 roku powstał chór oraz młodsza grupa Zespołu Pieśni i Tańca (w sierpniu 1986 roku).
Zespół "Pawłoszczanie" od samego początku brał czynny udział w życiu kulturalnym gminy, jak i całego województwa (wówczas przemyskiego). Zespół brał udział m.in. w koncertach, dożynkach, akademiach.

   W 1997 roku również w Pawłosiowie powstało Stowarzyszenie Folklorystyczne "Pawłosiowianie". Celem Stowarzyszenia jest kultywowanie dawnych tradycji, ocalenie od zapomnienia m.in. starych pieśni. Zespół upowszechnia kulturę naszego regionu śpiewając, a także prezentując przedstawienia i skecze. Członkowie Stowarzyszenia tworzą Grupę Śpiewaczą "Pawłosiowianie".
Stowarzyszenie bierze udział w różnych imprezach lokalnych, regionalnych, powiatowych i ogólnopolskich (Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego - Rzeszów, Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą) oraz na jarmarkach i festynach.
Stowarzyszenie Folklorystyczne "Pawłosiowianie" jest także organizatorem imprezy pt. Przegląd Kolęd i Pastorałek, które odbywa się w kościele Parafialnym w Pawłosiowie, wieczorki dla osób samotnych, dożynki, występy charytatywne. Stowarzyszenie jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.
Koło Gospodyń Wiejskich
   Zalążkiem Koła Gospodyń Wiejskich było powstanie w Pawłosiowie w latach trzydziestych organizacji młodzieżowej pod nazwą "Koło Wici".
W roku 1952 starsze członkinie "Koła Wici" postanowiły stworzyć nową organizację - Koło Gospodyń Wiejskich. Koło to składało się z 30 osób.
KGW organizowało kursy, wycieczki, pielgrzymki, zabawy składkowe, przedstawienia, a w czasie nasilenia prac polowych - prowadzenie przedszkola.
Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich zrzesza 156 osób. Zajmuje się m.in. organizowaniem rozmaitych szkoleń i kursów, pielgrzymek, imprez charytatywnych.  
Copyright ©2007 by Maciek
Kreator Stron www