/ OSP Pawłosiów 

                  OSP Pawłosiów

Ochotnicze Straże Pożarne na terenie naszej gminy mają już swoją długą i chlubną historię. Należy ich zaliczyć
do jednych z najstarszych jednostek. Przynależność do nich była zawsze powodem do dumy dla jej członków
czynnych, wspierających i honorowych.

Zaszczytną służbą było i jest trzymanie warty przy Bożym Grobie.

Na terenie gminy funkcjonuje 7 jednostek OSP: w Pawłosiowie, Cieszacinie Wielkim, Tywonii, Wierzbnej,
Ożańsku, Cieszacinie Małym i Kidałowicach, zrzeszających 185 członków, 14 wspierających i 12 honorowych.
Przy tych jednostkach funkcjonują Młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopięce i dziewczęce w liczbie 66 członków,
przy OSP Pawłosiów jest Kobieca Drużyna Pożarnicza.

    Głównym celem i zadaniem jednostek OSP jest niesienie wszechstronnej pomocy w usuwaniu zagrożeń pożarowych,
i innych klęsk żywiołowych (powodzie, usuwanie powalonych drzew podczas wichury, i innych zdarzeń), oraz prowadzenie
prac społeczno-wychowawczych. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działań jednostek OSP gminy jest
wyposażenie w odpowiedni sprzęt do działań ratowniczych.Posiadamy 1 samochód pożarniczy ciężki z ilością 10 000 tyś litrów wody,
3 samochody średnie, 2 lekkie,14 motopomp, pompę szlamową, pływającą Niagarę, piły motorowe, agregaty pršdotwórcze,
oraz inny niezbędny sprzęt pożarniczy. Sprzęt jest utrzymywany w stałej gotowości bojowej.

Jednostka OSP Pawłosiów należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, posiada łączność selektywnego wywołania
ze stanowiskiem kierowania PSP w Jarosławiu.

W ramach działalności propagandowej w 3 Zespołach Szkół na terenie gminy przeprowadzane są Turnieje Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem :"Młodzież zapobiega pożarom" Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy pożarom". W wyniku przeprowadzonych
turnieju gminnych uczniowie Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim i Wierzbnej zajmowali I miejsca w powiecie i reprezentowali naszą
gminę na turnieju wojewódzkim. Mateusz Lepa ZSz z Cieszacina Wielkiego przygotowywany przez nauczyciela mgr Artura Mikołajka
i Tobiasz Wilkowski z ZSz z Wierzbnej przez opiekuna mgr Marka Jędrzejca.

    Każdego roku w innej miejscowości gminy odbywają się zawody sportowo-pożarnicze według systemu CTiF oraz manewry powiatowe
dla jednostek KSRG w których bierze udział OSP z Pawłosiowa. Za dwukrotne zajęcie I miejsca w Powiatowych Zawodach
Sportowo - Pożarniczych jednostka z Cieszacina Wielkiego otrzymała piłę motorową i komplet butów ochronnych.

Trzy jednostki z terenu gminy obchodziły swoje jubileusze wraz z wręczeniem sztandaru:

- w 1998 roku jednostka OSP Pawłosiów obchodziła 75 lecie istnienia.

- w 2000 roku jednostka OSP Wierzbna obchodziła 95 lecie

- w 2002 roku jednostka OSP Cieszacin Wielki obchodziła 100 lecie.

Strażacy z naszej gminy biorą czynny udział w stałym cyklu imprez kulturalnych i patriotyczno-religijnym m. innymi uroczystości
Bożego Ciała, trzymanie warty przy Bożym Grobie, Wyjazd na Kalwarie Pacławską- obchody Dnia Strażaka, uczczenie pamięci
poległych lotników-capstrzyk na cmentarzu, zabezpieczenie różnych imprez: dożynki wiejskie, gminne, zabezpieczenie trasy wyścigu
kolarskiego, oraz wiele innych nie wymienionych. Wszystkie prace na rzecz wsi strażacy robiš społecznie, udział w akcjach też jest niepłatny.

Do wyróżniającej się jednostki należy zaliczyć OSP Pawłosiów, która brała udział w różnych zdarzeniach w roku 2006 - 39 razy.

Po raz pierwszy w historii Gminy Pawłosiów na Zjeździe Gminnym w dniu 08.06.2006 r. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Pawłosiowie została kobieta: Wójt Gminy Pawłosiów - Halina WĘGRZYNOWSKA


Pozostali członkowie to:

Sekretarz - dh Marian Kulikowski
Skarbnik - dh Krzysztof Warański
Członek prezydium - dh Tadeusz Wojtuń
Członek - dh Dariusz Górski
Członek - dh Marian Salwach
Członek - dh Tadeusz Nalepa
Członek - dh Robert Florek
Członek - dh Andrzej Dec
Członek - dh Stanisław Dec
Członek - dh Henryk Nowosiad

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Przewodniczący - dh Stanisław SŁOMA
Wiceprzewodniczący - dh Bogusław ZAJĄC
Członek - dh Piotr KASPERSKI

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP reprezentują:

Prezes - dh Halina WĘGRZYNOWSKA
Komendant Gminny - dh Władysław GÓRSKI 
Copyright ©2007 by Maciek
Kreator Stron www